تا سالهای اخیر در شهرهای انگلستان کلیسای ایرانی که موعظه و نیایش را به زبان فارسی اجرا کنند، نبود. امروز بر اثر اقامت جمعی از پناهندگان و مهاجران ایرانی که به دلایل مختلف از اسلام کناره گرفته و به مسیحیت گرویده اند در اکثر شهرهای بزرگ انگلستان کلیساهای ایرانی تازه ای دیده می شوند که کشیش انگلیسی الاصل به زبان فارسی به وعظ می پردازد. پروفسور سید حسن امین روز یکشنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۱۸ از کلیسای ایرانیان در گلاسگو بازدید کرد. پروفسور امین در مقاله ای که چند سال پیش در دانشنامه جهان اسلام تحت عنوان (پادری) تبشیر نوشت سابقه تلاش میسیونرهای انگلیسی و اروپایی و آمریکایی را در تبلیغ و ترویج مسیحیت در ایران و کشورهای همجوار شرح داد و اکنون نیز این موضوع را در پژوهشهای میدانی خود در بین ایرانیان داخل و خارج کشور دنبال می کند. غریب است که پسر یکی از امام جمعه های اهل سنت کردستان که خالی از فضلی هم نیست، در یک پیامک به امین اقرار کرد که او اکنون یک مسیحی اسلام شناس است! قابل توضیح است که پادری اصطلاحی برای کشیش های مسیحی در کشورهای اسلامی به ویژه ایران و هند بوده و ریشه در زبان پرتغالی دارد.

منبع: دانشنامه جهان اسلام جلد پنجم تهران ۱۳۷۹ صفحات ۳۴۳ تا ۳۴۶