امروز دهم اسفند دوازدهمین سالگرد درگذشت مهندس نظام الدین موحد دبیرکل فقید حزب ایران است.

پس از فوت او دبیر کلی حزب براساس آراء متخذه در آخرین پلنوم حزب به سید حسن امین رسید.