۲۳ اسفند ماه سالروز درگذشت ادیب برومند رئیس شورای رهبری جبهه ملی ایران و عضو پیشکسوت حزب ایران است. ابعاد شخصیتی او فراوان بود. شاعر، هنرشناس، خوشنویس، مجموعه دار، ادب پژوه و فعال سیاسی که طولانی ترین مدت ریاست شورای مرکزی جبهه ملی ایران را از آن خود داشت. او به راهنمائی احمد شریعت زاده سرپرست کارآموز وکالتش در زمانی که حزب ایران و حزب دمکرات قوام السلطنه با هم ائتلاف کردند با تحزب آشنا شد و چند سال بعد به هدایت و کمک الهیار صالح به حزب ایران و جبهه ملی وارد شد. در مجموع حضور او در صحنه سیاست مفید و موثر بود و به رغم نقدهائی که به او و همه کس وارد است باید او را در شمار خدمتگزاران به فرهنگ و ادب و علاقمندان به تلاشهای بازپروری جبهه ملی شخصیتی موفق شناسائی نمود.

روانش شاد و راهش پررهرو باد