جمشید مشایخی بازیگر محبوب و پیشکسوت ایران در شامگاه روز سیزده فروردین درگذشت.
سخن از او بسیار می‌توان گفت. خاطرات من از او شاید با دیگران متفاوت باشد. او ایران‌دوست و سمپات حزب ایران و عضو رسمی انجمن ادبی ایران بود. به تاریخ سیاسی معاصر ایران علاقه داشت و بر لزوم اتحاد اپوزیسیون در داخل کشور تأکید می‌کرد. تداخل بیگانگان و خارجه‌نشینان را در سیاست‌گذاری اپوزیسیون محکوم می‌کرد و فعالان سیاسی، نویسندگان، پژوهشگران و شاعرانی را که در داخل کشور در راه استقرار دموکراسی و عدالت مبارزه می‌کنند را تشویق و حمایت می کرد.
روحش شاد

پرفسور سید حسن امین