بانو منیره شریعتمداری دختر آیت الله سید محمدکاظم شریعتمداری هم از دنیا رفت. روحش شاد. ایت الله شریعتمداری از مراجع درجه اول تقلید شیعیان در قبل از انقلاب بود و من زمانی که در قم قاضی دادکستری بودم ایشان را می دیدم. ده سال پیش هم کارنامه سیاسی ایشان و دیگر مراجع تقلید را در ماهنامه حافظ منتشر کردم. گفتنی راجع به گذشته بسیار است.
بعد از فوت ایت الله بروجردی در فروردین هزار و سیصد وچهل بنا بود آیت الله شریعتمداری بر پیکر مرجع تقلید فقید نماز بخواند و بدین گونه جانشین او شود. شاه با این طرح مخالف بود . ایت الله بهبهانی با هماهنگی رژیم از تهران به قم رفت و به دروغ گفت که آیت الله بروجردی وصیت کرده است که نماز جنازه اش را پسر خودش بخواند. به این ترتیب جانشینی برای آیت الله بروجردی مسلم نشد و شاه برای جلو گیری از قدرت یافتن مرجعیت در قم و نیز جلوگیری از ظهور مرجع واحد به سه مرجع مختلف در نجف یعنی آیات سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودی و سید عبدالهادی شیرازی تلگراف تسلیت فرستاد. در قم هم آقایان شریعتمداری، گلپایگانی، مرعشی نجفی بلافاصله و آیت الله خمینی با فاصله رساله دادند و اندک اندک مرجع شدند….
از تاریخ باید آموخت. اما آنچه اولویت دارد مسائل گذشته نیست.
در شرایط اضطراری کنونی باید همه دلسوزان ملت با تجمیع تشکل ها و عبور از اختلافات و حتی اشتباهات گذشته به فکر امروز و آینده ایران باشیم . اتحاد و اتفاق اپوزیسیون درون مرزی در حال حاضر اوجب واجبات است. عقده گشایی و انتقام جویی راه به جایی نمی برد‌. راه برون رفت از بحران حاد کنونی، اتحاد نیروهای ملی بویژه جبهه ملی و حزب ایران با هم و با تشکل های همسو برای ایجاد یک اپوزیسیون قوی درون مرزی است. خواهش من به عنوان یکی از اعضای هیآت مصلحه یا به تعبیر معارضان مجمع تشخیص مصلحت جبهه ملی از هر دو جناح جبهه ملی آن است که در این شرایط خطیر با وحدت رویه و هماهنگی اصولی باردیگر به هم بپیوندیم و در نشست های آینده شورای مرکزی و کمیته تشکیلات با هم شرکت کنیم تا بتوانیم دیگر نیروهای همسو را نیز جذب کنیم. ایرانی ام ایران زمین را دوست دارم.