از راست: پرفسور سید حسن امین، سرلشگر ناصر فربد، محمد بسته نگار و دکتر پرویز ورجاوند

درگذشت امیر خردورز و میهن دوست ارتش، تیمسار سرلشگر ناصر فربد رئیس اسبق ستاد ارتش در دولت مهندس بازرگان و عضو پیشکسوت حزب ایران و عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران را به همسر شایسته و فرزندان گرامی اش فرامرز، فریبرز و فریبا فربد، خانواده های معزز فربد و صدیقی، خاندان های محترم وابسته و نیز هموندان حزب ایران، جبهه ملی ایران و همه ملت شریف ایران تسلیت عرض می کنم.

پرفسور سید حسن امین