پروفسور« سید حسن امین » انسانی از نوع انرژی مثبت ، تدین و جنس سازندگی به ایران

به لطف دوستی عزیز و یار قدیمی آقای« شهداد فاضلی »، از شخصیتهای فرهیخته ، صاحب قلم و مدیر توانمند کتابخانه آیت ا… فاضلی شهرستان خوانسار، چند سال پیش در دفتر ماهنامه حافظ در خیابان انقلاب باب آشنایی با پروفسور« سید حسن امین » تاریخدان ، نویسنده ، مترجم ، شاعر ، ادیب و فیلسوف کشورمان آغاز که پس از مدتی این آشنایی منتج به دوستی صمیمانه با این شخصیت بارز کشور شد و می توانم مدعی باشم که پروفسور امین ، انسانی از نوع انرژی مثبت ، تدین و جنس سازندگی به ایران و خدمتگزاری به مردم عزیز میهن‌مان می باشد.

دکتر پرویز عطائی

لینک مطلب