پرویز خائفی، شاعر، نویسنده و حافظ پژوه شیرازی در ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ درگذشت. از او چند مقاله ، یادداشت و شعر در ماهنامه حافظ منتشر شده است. ده دوازده کتاب داشت و چهل پنجاه مقاله.
خائفی متولد ۱۳۱۵ و کارشناس ارشد ادبیات بود. سال ها در وزارت فرهنگ و هنر صاحب منصب بود و مدتی هم رئیس کتابخانه ملی استان فارس بود.
او نامه هایی به من نوشته بود و کتاب هایش را هم برایم می فرستاد و انها را به خط خودش پشت نویسی می کرد.

اولین مجموعه شعر پرویز خائفی با عنوان «حصار» در سال ۱۳۴۲ منتشر شد. «باز آسمان آبی است»، «از لحظه تا یقین»، «این خاک تابناک»، «کی شعر تر انگیزد»، «پنج کتاب در یک کتاب»، «پیرار و پار»، «یاد و باد»، «آخرین آغاز» و «کنار لحظه‌های عمر» دیگر کتاب‌های منتشرشده این شاعرند.

خائفی همچنین پژوهش‌هایی در زمینه شعر کلاسیک و به‌خصوص حافظ منتشر کرده و از جمله کتاب‌هایش درباره حافظ «حافظ در اوج»، «مقالات و مقابله‌ها» و «نگاهی به غزل حافظ» است.

یادش گرامی و روحش شاد

پروفسور سید حسن امین