جشن مهر‌گان ۱۳۹۸ انجمن هم اندیشان ایران فرهنگی در خانه اندیشمندان علوم انسانی
از راست پرفسور داریوش فرهود پدر علم ژنتیک و عضو موسس انجمن و نایب رئیس انجمن هم اندیشان ایران فرهنگی . پرفسور عبدالمجید ارفعی ایلام شناس و استاد باستان شناسی. استاد زند مستند ساز. پرفسور سیدحسن امین حقوقدان و فیلسوف و ادیب ( عضو هیات موسس و رئیس انجمن هم اندیشان ایران فرهنگی ). استاد امین الله رشیدی( موسیقی دان و آهنگساز). استاد پازوکی ( استاد موسیقی)