دیوان استیفا (نظام مالیه عمومی در ایران)

موضوع(ها):
مالیه عمومی – ایران – تاریخ
ایران – سیاست اقتصادی – تاریخ
سازمان‌های مالی دولتی – ایران
پدیدآور(ان):
نویسنده: سیدحسن امین
ناشر (ان):
دفتر پژوهشهای فرهنگی

۱۱۸ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ – ۵۰۰۰ نسخه ISBN: 964-379-047-9-
تاریخ نشر:۸۵/۰۴/۲۸ قیمت :۱۲۰۰۰ ریال
کد دیویی:۳۳۶.۵۵ زبان کتاب:فارسی محل نشر:تهران – تهران
معرفی مختصر کتاب
کتاب حاضر پژوهشی درباره‌ی دیوان استیفا و نظام مالیه‌ی عمومی در ایران با تکیه بر نظام قدیمی استیفا در عصر اسلامی و نظام دستورالعمل و کتابچه‌ی دخل و خرج معمول عصر قاجار از آغاز تا رایج شدن بودجه و برنامه‌ریزی اقتصادی پس از نهضت مشروطیت است که در پی استخدام مستشاران خارجی امثال شوستر و میلسپو و هم‌زمان با الغای نظام تیولداری و مستمری و منسوخ شدن حساب سیاق به ثمر رسید. این کتاب به مثابه‌ی مطالعه‌ای تاریخی، به بررسی مدیریت و محاسبه‌ی درآمدها و هزینه‌های دولت، انواع مالیات‌های جنسی و نقدی و نرخ مالیاتی، و معرفی پرسنل وصول عواید و پرداخت هزینه‌های دولتی اختصاص دارد؛ ضمن آن که به اختصار، اصول و قواعد و کم و کیف مدیریت و محاسبه‌ی درآمدهای عمومی (همچون خراج، مالیات سرانه، عوارض، گمرک و امثال آن‌ها) و هزینه‌های دولتی هم‌چون (نیول، اقطاع، وظیفه، راتبه، مشاهره، مستمری به تمغا و امثال آن‌ها) از آغاز تا اوایل مشروطیت بررسی گردیده است.