دکتر غلامحسن الهام، پرفسور سید حسن امین، فتح الله شیخی