در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، دکتر سید حسن امین به عنوان دانشمند جهانی دو بار به دعوت دانشگاه مطالعات خارجی پکن به دانشکده مطالعات آسیایی و آفریقایی به چین سفر کرده و در این دانشکده به سخنرانی هایی درباره ادبیات، جامعه، فرهنگ و حقوق برگزار کرد. وی در مصاحبه با خبرنگار رادیو بین المللی چین هدف عمده خود از این سفرها را گسترش و ترویج زبان و ادبیات فارسی و همچنین آشنایی با محیط علمی و دانشگاهی چین بیان کرد.
استاد سید حسن امین که بیش از ۳۰ سال در زمینه تدریس در دانشگاه فعالیت کرده، در دو سفر خود به چین با وضعیت تدریس زبان و ادبیات فارسی در چین آشنایی پیدا کرده و از وضعیت آن در چین بسیار خوشحال است. وی از تلاش های استادان چینی و همکاران ایرانی خود در این راستا قدردانی کرد و گفت:
“من بسیار خوشحالم که زبان و ادبیات فارسی ریشه ای بسیار قدیمی و قوی در چین داشته و مورد حمایت قرار گرفته است. دوستان و همکاران ایرانی من سهم بزرگی در اشاعه و ترویج زبان و ادبیات فارسی داشته و همچنین استادان چینی از دیرباز در دانشگاه های مختلف این کشور به تدریس زبان فارسی اهتمام داشته و سعی شان بسیار مشکور است.”

گزارش کامل را در لینک زیر می‌توانید مشاهده کنید:

http://persian.cri.cn/201/2012/05/28/1s121461.htm