پروفسور سید امیر حسن امین ( استاد بازنشسته دانشگاه گلاسگو کالیدونیان ) در سال ۲۰۲۰ میلادی به عنوان دانشمند و فیلسوف شناخته شده جهانی به دانشگاه های هند دعوت شد و در دانشگاه گوهاتی به عنوان مهمان افتخار Guest of Honour در سمینار بین المللی جاده ابریشم و ارتباطات میان فرهنگی بین هند، ایران، افغانستان، ترکیه، آذربایجان و آسیای مرکزی سنخرانی ورد و ریاست پنل متخصصان سمینار را بر عهده گرفت. و در دانشگاه کاتن به عنوان رییس مهمانان افتخار سخنرانی کرد.
امین همچنین به سمت استاد برجسته افتخاری این دو دانشگاه منصوب شد و از دانشگاه گوهاتی گواهی نامه استادی ممتاز دریافت کرد. اصل گواهینامه استادی ممتاز این دانشگاه certificate of distinction ونیز ریز برنامه ها با قید سمت امین به عنوان استاد مهمان افتخار و رییس سخنرانان افتخاری و رییس پنل متخصصان ضمیمه است.