نوروز بزرگترین جشن فصلی ایران باستان در نخستین روز بهار ( اعتدال ربیعی در نیم کره شمالی سیاره زمین ) است و آیینی است که در گستره وسیع ایران فرهنگی از چین تا مدیترانه جشن گرفته می شود و در چند سال اخیر به عنوان یکی از میراث های فرهنگی ناملموس جهان بشریت با ریشه ای ایرانی به پیشنهاد دولت های ایران و کشورهای افعانستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ترکبه، عراق، تر کمنستان، فرقیرستان، پاکستان و هند در سازمان ملل به ثبت جهانی رسید.

ایرانیان با توجه به نوزایی طبیعت در فصل بهار، روز اول بهار را روز اول سال خورشیدی یعنی روز مبدا گاه شماری خود قرار داده اند.
حافظ می گوید:

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

ما به پیام حافظ اطمینان می کنیم و به رغم مشکلات متعددی که به دلیل ناکارامدی بلکه بی مسوولیتی مسوولان جمهوری اسلامی بر ملت ایران تحمیل شده است، نجات ایران عزیز را در سال ۱۳۹۹ انتظار می کشیم.