فاطمه عربشاهی سبزواری، شاعر، نویسنده و اسلام شناس معاصر روز سه شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۹ در تهران درگذشت. اشعار و نوشته های او بیشتر مضامین اخلاقی و عاطفی و دینی داشت که از سال ۱۳۲۷ به سرایش و نگارش آنها پرداخت. سبک شعر او کلاسیک و قالب شعرش بیشتر دوبیتی و دو بیتی پیوسته بود‌.
شرح احوال و نمونه آثار او در دهها کتاب منتشر شده که مفصل ترین آنها کتاب سخنوران نامی معاصر ایران تالیف محمد باقر برقعی ( جلد چهاردهم) و نگین سخن تابیف عبدالرفیع حقیقت ( جلد هفدهم) است.

سال ۱۳۹۸ بخشی از دوبیتی های پیوسته او در کتاب جستاری در دوبیتی های پیوسته از انتشارات ماهوی خورشید در نیشابور در کنار آثاری از شاعران نام اشنا همچون ملک الشعرای بهار، نیما یوشیج، اخوان ثالث، سیمین بهبهانی ،ادیب برومند و فریدون توللی منتشر شد.
فاطمه عربشاهی متولد یکم مهر ۱۳۰۲ بود و در حضرت عبدالعظیم شهر ری در کنار همسرش زنده یاد عالم ربانی استاد سید علینقی امین به خاک سپرده شد.

وی همچنین مادر پروفسور سید حسن امین، حقوقدان، فیلسوف و شاعر بزرگ کشورمان هستند.