عکس مربوط می شود به گردهمایی پیش از کرونا در بنیاد زنده یاد پروفسور حسابی. از راست: مهندس ایرج حسابی، پروفسور حسن امین، دکتر رحمت الله رفیع 

محمود حسابی با نام اصلی محمود خان میرزا حسابی، فیزیک‌دان، سناتور، یکی از وزیران فرهنگ در زمان سلطنت پهلوی و بنیان‌گذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بود. وی از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۱ وزیر فرهنگ ایران در کابینه نخست‌وزیر محمد مصدق بود.