دوازدهمین همایش بین‌المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت جایگاه نثر فارسی در اوّل آبان ۱۴۰۱ به صورت «بین المللی» در شهر سبزوار، به اهتمام دانشگاه حکیم سبزواری و به دبیری علمی دکتر مهیار علوی مقدم با مشارکت جمعی از فرهیختگان و تاریخ پژوهان ایرانی و خارجی و همچنین با حضور پروفسور سیدحسن امین ادیب، فیلسوف، حقوقدان و تاریخدان و دکتر محمود جعفری دهقی تاریخدان و استاد فرهنگ و زبان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به نقل از پایگاه خبری نمانامه: به مناسبت ثبت روز اوّل آبان در تقویم ملّی کشور از سال۱۴۰۰ به نام «روز ملّی بزرگداشت بیهقی»، برنامه‌های گسترده‌ای از اوّل آبان ۱۴۰۱ به مدّت یک هفته برگزار خواهد شد. موضوعات پیشنهادی دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی آبان ۱۴۰۱ با تاکید بر کاربرد آموزه های فرهنگیِ تاریخ بیهقی و نثر فارسی در دوره معاصر عبارتند از:

 1. نقد و تحلیل جنبه های هنری، زیبا شناسی و پژوهش های بلاغی تاریخ بیهقی؛
 2. پژوهش های سبک شناسی سنتّی، سبک شناسی ساختاری و سبک شناسی لایه ای تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 3. جایگاه داستان پردازی تاریخ بیهقی در نثر کلاسیک فارسی؛
 4. روایت و روایت شناسی تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 5. تاثیر و جایگاه تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی درروند نثر فارسی؛
 6. بیهقی پژوهی و بیهقی پژوهان در ایران و جهان و جایگاه تاریخ بیهقی درحوزه ایران شناسی و در زبان های دیگر؛
 7. بررسی ها و پژوهش های تاریخی- جغرافیایی تاریخ بیهقی؛
 8. آسیب شناسی پژوهش های علمی و ادبی بیهقی پژوهی و تاریخ بیهقی؛
 9. پژوهش های همزمانی و درزمانی تاریخ نگاری و تاریخ بیهقی؛
 10. تبیین ادبیّت متن تاریخ بیهقی و متون نثر کلاسیک فارسی؛
 11. گفتمان مشروعیّت و هژمونی قدرت در تاریخ بیهقی و متون نثر کلاسیک فارسی؛
 12. مطالعات میان رشته ای تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی و پژوهش های جامعه شناسی، علوم سیاسی،  حقوقی و جرم شناسی، جغرافیا، معماری و….
 13. بررسی رویکردهای نوین تاریخ پژوهی در تحلیل و فهم متن های تاریخی- ادبی؛
 14. تحلیل گفتمان انتقادی تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 15. نشانه- معناشناسی تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 16. روش فهم اندیشه سیاسی در تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 17. تحلیل جنبه های نمایشی و ادبیات دراماتیک تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 18. مطالعات فرهنگی تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 19. تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی، به مثابه سرمایه های فرهنگی و نمادین؛
 20. پژوهش های تطبیقی تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی؛
 21. ضرورت برپایی«موزه نثرفارسی»و جایگاه تاریخ بیهقی و متن های تاریخی- ادبی در این گنجینه ارزشمند؛